Cenník aktualizovaný k 1.2.2018

Cenník si môžete stiahnuť ako obrázok aj tu.